Skip to main content

Go Search
Home
SANTE Academy info
Bitlab
  
> Announcements > New companies added for Garp  

Announcements: New companies added for Garp

Title

New companies added for Garp 

Body

garp logo
26 new companies have been added to the available server versions of Garp. This will for example remove problems with the stocktakings as the inventory kept being reduced which lead to that it was impossible to get a consistent answer for some questions on the exercises.
 
26 new accounts have been added as well. Each user will log in to the corresponding company during log in but is not prevented to access other companies because it's not supported.
 
In order to get the accounts contact support@santeacademy.se
 
------
 
26 nya bolag har lagts till de tillgängliga serverversionerna av Garp. Detta kommer till exempel att ta bort problemen med inventeringen eftersom lagret minskade konstant vilket ledde till att det var omöjligt att få ett gemensamt svar för vissa frågor på övningarna.
 
26 nya konton har också blivit tillagda. Varje användare kommer att logga in på dens motsvarade bolag under inloggning men är inte restrikterad att komma åt andra bolag eftersom detta stöds ej.
 
För att komma åt kontona kontakta support@santeacademy.se
 

Expires

 
Attachments
Created at 6/3/2013 3:26 PM  by Markus Hansson 
Last modified at 10/14/2013 9:47 AM  by System Account