Skip to main content

Go Search
Home
SANTE Academy info
Bitlab
  
> Announcements > Agresso accounting exercises updated  

Announcements: Agresso accounting exercises updated

Title

Agresso accounting exercises updated 

Body

 
 
 
SV
 
Agresso Flerdimensionell Redovisning och Uppföljnings övningen med facit har uppdaterats. Denna labben är för Agresso Business World Route66 vilket är den senaste Agressoversionen på miljön.
 
En enklare version av den flerdimensionella redovisningslabben har också lagts till vid namn "Agresso Flerdimensionell Redovisning och Uppföljning med vägledning_route66".
 
Övningen har mer vägledning än den ursprungliga labben i flerdimensionell redovisning och går också in tydligare på hur man gör enkla och avancerade sökningar i Agresso Business World Route66.
 
 
EN
 
The Agresso Flerdimensionell Redovisning och Uppföljning exercise with solutions have been updated. This exercise are for Agresso Business World Route66 which are the latest version in our environment.
 
An simplier version of the multidimensional accounting exercise have been added called "Agresso Flerdimensionell Redovisning och Uppföljning med vägledning".
 
The exercise has more guidance than the original exercise in multidimensional accounting and it also explains more how to do simple and advanced searches in Agresso Business World Route66.
 

Expires

 
Attachments
Created at 1/30/2014 2:24 PM  by System Account 
Last modified at 2/10/2014 3:59 PM  by System Account